top of page

Kimono Blog &  Events

Japan Festival Boston - Guide Map


You can find Ohio Kimono at booth #56 at the Japan Festival Boston! See you this weekend! Ohio Kimono will have a full selection of veintage and antique kimono, brand new yukata, hanhaba obi, fukuro obi, kimono dressing accessories, and 15 bottles of Sakura Pepsi! Sakura Pepsi are 1 per person, $10 a bottle, cash only purchase for collectors.

#japanfestivalboston #kimonoforsaleinboston #japanfestival #kimonoforsale #kimonoboston #pepsisakura #pepsisakuraforsale #adultkimonoforsale #antiquekimono #antiqueobi #antiqueobiforsale #buyakimono #buyobionline #buyobi #buykimonos #casualkimono #japanesekimonocosplay #japaneserobeforsale #japaneserobe #japaneseobi #kimonocoat #kimonofashion

bottom of page